Ansökan

Välkommen att ansöka om plats på Europaportens förskola och skola!

Så här fungerar det
Ställ dina barn i kö så tidigt som möjligt.
Det är kötiden som avgör när du blir erbjuden plats i den åldersgrupp som intaget gäller.
Har du redan barn i verksamheten har dina andra barn som står i kö syskonförtur.
Observera att man måste ansöka om plats för syskon separat, alltså en ansökan per barn.
Klicka här för att läsa om våra turordningsregler!

Lösenord
När du fyllt i ansökan kommer du automatiskt att få ett id-nummer skickat till din mejl.
Detta nummer anger inte vilken köplats ditt barn har fått, utan används som lösenord när du ska logga in och uppdatera din ansökan. Mejlet är en bekräftelse på att din ansökan är registrerad.

Uppdatering
Uppdatering behöver göras vid förändring av kontaktuppgifter, te x nytt telefonnummer, ny mejl, adress osv.

För att uppdatera klicka på ”Ansökan” och klicka sedan på ”logga in” högst upp i högra hörnet.
Ursprungligt ködatum följer alltid barnet oavsett ändringar.

Om du inte uppdaterar din ansökan finns det ingen garanti att du får information eller erbjudande om plats.

Intag
Observera att kön är lång för tillfället och att vi inte meddelar uppdateringar i kön, endast när intag är aktuellt.

Förskolan (1-5 åringar)
Varje år börjar 6-12 barn på vår förskola och intagen baseras på kötiden för varje åldersgrupp. Syskonförtur gäller.

Skolan (F-klass t o m åk 9)
Barn som gått på Europaportens förskola har automatiskt rätt till skolplats i förskoleklassen.
Varje år tar vi endast in ett fåtal till f-klass t.o.m. åk 9 och även här gäller syskonförturer.

 

Kontakt
För mer information eller vid frågor kring vår kö går det bra att mejla till kgray@europaporten.nu

 

HÄR GÖR DU ANSÖKAN!