ANSÖKAN


Välkommen att ansöka om plats på Europaportens förskola och skola!

Så här fungerar det

 • Köanmälan till förskola eller skola måste ske via anmälningsformuläret nedan.
 • Kötid räknas utifrån anmälningsdatum i varje åldersgrupp.
 • Syskonförtur tillämpas (gäller barn som är folkbokförda på samma adress).
 • Europaporten har en gemensam kö som gäller både för förskola samt skola.
 • Barn som går på Europaportens förskola har förtur till skolan.

Bekräftelse

 • Du får automatiskt ett mejl från SchoolSoft vid ansökan som bekräftar att ditt barn står i kö. Spara gärna detta mejl.

Har du frågor angående din köanmälan eller våra antagningsregler, läs gärna under ”Vanliga frågor”. Om dessa inte besvarar din fråga är du välkommen att kontakta skolans administration på ko@europaporten.nu

Klicka här för att göra din ansökan!

Vanliga frågor


När ska man ställa sitt barn i kö?
Intresset för förskolan och skolan är stort. Vi rekommenderar att man sätter sitt barn i kö så snart som möjligt efter födseln, men p.g.a. det stora antalet ansökningar till vår förskola och skola har vi tyvärr inte möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Hur lång är kötiden?
Kötid räknas från ansökningsdatum. Vi har för närvarande närmare 4000 barn i kö till vår förskola och skola, från nyfödda till dem som önskar åk 9. Det finns tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Finns undantag till kötiden?
Nej. Vi tillämpar syskonförtur men utöver detta räknas alltid kötiden från ansökningsdatum och vi kan inte göra undantag ifrån detta.

Hur många barn tas in varje år?
 • I förskolan börjar ca 10-15 nya barn varje höst, de flesta i de yngre åldrarna upp till 3 år.
 • I förskoleklass sker intag främst från vår förskola. Ifrån vår kö tar vi in ca 2-4 barn.
 • I övriga klasser sker intag endast om någon elev slutar hos oss.

När får jag besked om antagning?
Antagning till förskola och skola med start på höstterminerna sker i januari till mars varje år. Vi hör av oss till de som kan erbjudas plats men har tyvärr inte möjlighet att meddela alla som inte får plats.

Kan jag logga in och se könummer?
Vid ansökan får du ett bekräftelsemejl tillsammans med lösenord och ID-nummer. Du få däremot inget könummer. Lösenordet samt barnets personnummer används för att logga in via ansökningsformuläret för att uppdatera kontaktuppgifter. Viktigt att dessa stämmer.

Önskas information om könummer kontaktas administrationen på mejl: ko@europaporten.nu.

Kan jag förlora mitt barns plats i kön? Om vi tackar nej vad händer då?
Man förlorar sin plats i vår kö:

 • om man tackar nej till plats och inte tydligt anger att man vill kvarstå i kö till en eventuell plats till skolan/senare årskurs. Observera att det inte finns några garantier till plats senare.
 • om svar på erbjudande av plats inte kommer in
 • om svar på erbjudande av plats inte kommer in i tid
 • om kontaktuppgifterna är felaktiga och vi inte kan få tag i er

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?
Klicka på Ansökan och sedan på Logga in högst uppe i högra hörnet.
Obs! Kontaktuppgifter måste hållas uppdaterade för att inte gå miste om information eller erbjudande om plats.

Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag?
Du kan, via ansökningsformuläret, skicka efter ett nytt lösenord genom att klicka på länken ”Behöver du hjälp med inloggningen?”.

Jag har problem med att logga in, hur gör jag?
 1. Klicka här för att komma till ansökan!
 2. Klicka sedan på Logga in längst uppe till höger och fyll i personnummer och lösenord.
 3. Om du behöver nytt lösenord klicka på länken ”Behöver du hjälp med inloggningen?”. Kopiera gärna det nya lösenordet som du får till din mail och klistra in när du ska logga in.
 4. Vid problem kan du prova att logga in på en annan enhet, så att du t.ex. använder en dator när du loggar in i stället för en mobiltelefon.
 5. Du kan också prova att använda en annan webbläsare att öppna upp internet med, t.ex. Chrome eller Thunderbird.

Jag tog bort mitt barn från kön eftersom jag skrev fel i min anmälan och nu kan jag inte ansöka igen.
Förklara problemet för administratören via mejl till ko@europaporten.nu och ange barnets namn och personnummer. Barnets status i kön har blivit ”inaktiv” och behöver ändras av administrationen.

Går det att byta från en kommunal grundskola med skolbytesblankett?
Nej. Denna blankett gäller endast mellan kommunala skolor. Europaporten är en fristående skola med eget kösystem så ansökan till oss sker genom att klicka på Ansökan på denna sida och fylla i uppgifterna.Klicka här för att göra din ansökan!