Europaportens grundskola

Europaportens skola är en liten skola, F-9, som endast har en klass per årskurs med sammanlagt ca 240 elever. Vi är en skola som arbetar för att eleverna ska må bra och samtidigt lyckas så bra som möjligt med sina resultat.

Musikprofil
Skolan har musikprofil vilket påverkar skolan mycket positivt. Den innebär att eleverna har fler musiklektioner per vecka jämfört med andra skolor. Eleverna får spela i en blåsorkester, pop- och rockensemble, digitalmusik och gitarr bland annat. Alla elever är också med i någon av musikalerna som sätts upp varje läsår. Dessa visas upp för elever från andra skolor i Malmö.

Personalen
Personalen på skolan har arbetat under en lång tid tillsammans vilket medför att de känner sina elever och kan nå goda resultat. De som arbetar på skolan är dessutom mycket kvalificerade och stolta över sitt yrkesval. Europaportens skola är en lugn och positiv skola som arbetar nära vår förskola som finns i samma hus. Detta gör att barnen får en röd tråd genom hela sin tid på förskolan och skolan. Arbetet på skolan bygger även på ett nära och väl fungerande samarbete mellan skolledning, personal, elever och vårdnadshavare.

Kunskap och personlig utveckling
Skolan värderar kunskap högt och har ofta ett av de högsta meritvärdena i slutbetyg för åk 9 i Skåne. Kunskap är något mycket positivt och därför arbetar vi för att alla elever ska lyckas med sina studier utifrån sin förmåga. Europaportens skola vill göra en skillnad för eleverna, både vad gäller kunskap men även deras personliga utveckling. Vi vill att eleverna ska tro på sig själva, ha självförtroende, känna glädje i lärandet och nå sin fulla potential utifrån sin förmåga. I skolans gemensamma elevhälsoarbete skapar vi goda förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier.

Värdegrundsarbete
Europaportens skola ska vara en skola där alla känner sig trygga och uppskattade. Vi arbetar därför aktivt med vårt värdegrundsarbete för vi tror att om eleven mår bra så presterar han eller hon bättre. Skolan erbjuder en god arbetsmiljö både för elever och personal.

Skolan utarbetar trivselregler tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare utifrån ledorden respekt, ansvar och hänsyn. I frågor som gäller diskriminering, trakasserier och kränkande behandling gör vi aktiva åtgärder där vi arbetar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande.


Information om skolmjölkstöd

Drickmjölken som vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.