Musikprofil

”Education isn’t just about feeding the brain. Art and music feed the heart and soul.”
Julie Garwood

 


E N S K I L D   U N D E R V I S N I N G

Europaportens skolor erbjuder eleverna enskild undervisning i sång, piano, blockflöjt, fiol, gitarr och trummor samt gruppundervisning i dans.


M U S I K A L

Varje läsår deltar skolans äldre elever i en musikal som visas för ca 1500 elever från andra skolor i Malmö som bjudits in till föreställningarna. Grundskolans yngre elever samt förskolans barn deltar även de i en musikal som sätts upp av skolan varje år.


K O N S E R T E R

Varje år arrangeras ett antal konserter där eleverna som deltar i den enskilda musikundervisningen får möjlighet att framträda och visa upp vad de lärt sig under terminen.


M U S I K   P Å   S C H E M A T

Som skola med musikprofil har eleverna en extra lektion musik varje vecka.
Dessa lektioner har olika teman för de olika årskurserna. Exempelvis undervisas det då i gitarr, blåsensemble, digital musik etc…

Tidigare uppsatta musikaler: