Ansökan till förskola

Välkommen att ansöka om plats till Europaportens förskola!
Obs! Önskar du plats på vår skola måste du ansöka om detta separat via en annan länk på hemsidan:
”Ansökan till skola”.

Så här fungerar det
– Europaporten har två separata köer; en kö till förskolan och en kö till skolan.
– Har man barn i förskoleålder och är intresserad av plats både i förskola och skola, ska man
ansöka både i kö till förskolan samt i kö till skolan.
– Kötid räknas utifrån anmälningsdatum i varje åldersgrupp.
– Syskonförtur tillämpas och går före anmälningsdatum..
– Barn som går på Europaportens förskola har förtur till förskoleklass på Europaportens skola.
– Vid ansökan får du ett bekräftelsemejl från Schoolity. Spara gärna detta mejl.
– Du ser inget könummer i bekräftelsemejlet och du kan inte heller logga in till kön för att se
vilken köplats ditt barn har.

Har du frågor angående din köanmälan, köplats eller antagning, läs informationen nedan. Om detta
inte besvarar din fråga är du välkommen att kontakta förskolans administration på
ko@europaporten.nu.

Att ställa sitt barn i kö
Intresset för förskolan är stort. Vi rekommenderar att man ställer sitt barn i kö så snart som möjligt
efter födseln, men på grund av det stora antalet ansökningar till vår förskola har vi tyvärr inte
möjlighet att bereda plats till alla i kön.

Kötid
Kötid räknas från ansökningsdatum. Vi har för närvarande ca 1500 barn i kö till vår förskola. Det finns
tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Finns undantag till kötiden?
Nej. Vi tillämpar syskonförtur men utöver detta räknas alltid kötiden från ansökningsdatum och vi
kan inte göra undantag ifrån detta. Syskonförturen går före ansökningsdatum.

Hur många barn tas in varje år?
I förskolan börjar ca 10-15 nya barn varje höst, de flesta i de yngre åldrarna upp till och med 3 år.

Besked om antagning
Antagning till förskolan med start på höstterminerna sker i januari till mars varje år. Vi hör då av oss
till dem som kan erbjudas plats men har tyvärr inte möjlighet att meddela alla som inte får plats.

Kan man förlora sin plats i kön?
Ja, om…
– man tackar nej till plats
– svar på erbjudande av plats inte kommer in i tid
– kontaktuppgifterna är felaktiga och vi inte kan få tag i er

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?
Skicka ett mejl till ko@europaporten.nu så uppdaterar vi.
Obs! Kontaktuppgifter behöver hållas uppdaterade för att inte gå miste om information eller
erbjudande om plats.

Har du fler frågor eller funderingar angående din köanmälan, köplats eller antagning, är du
välkommen att kontakta förskolans administration på ko@magdalena

KLICKA HÄR FÖR ATT GÖRA ANSÖKAN!