Visselblåsning

Det ska vara enkelt och tryggt att lämna in klagomål och rapportera misstänkta överträdelser av lagar och regler på Europaportens skolor. Vi tycker att det är viktigt att detta kommer till kännedom och vi tar klagomål på allvar. Informationen på denna sida gäller inte vårdnadshavare utan endast anställda eller före-detta anställda på Europaportens skolor. Vårdnadshavare eller icke-anställda lämnar klagomål här!

Vi har tre steg i vår klagomålshantering för anställda eller gamla anställda:

1. Direkt dialog med ansvarig skolledare

Om du arbetar eller har arbetat i en av Europaportens skolors verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den skolledare som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning.

Anställda som vill lämna in klagomål på Europaportens skolors verksamhet eller anställda ska i första hand vända sig till sin skolledare.

2. Vänd dig till huvudmannen med ditt klagomål

Om du inte kan eller vill vända dig till din skolledare för att lämna ett klagomål, ska du kontakta skolans huvudman. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten.
Huvudman: Magdalena Fredriksson tel. 0709-61 92 21 – e-post: magdalena.fredriksson@skola.europaporten.nu

3. Visselblåsning – whistleblowing

Ett tredje sätt för våra anställda (ej vårdnadshavare) att klaga på eller rapportera incidenter till Europaportens skolor är via vår visselblåsarfunktion. Alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter ska rapporteras till visselblåsarfunktionen. Observera att klagomål från vårdnadshavare eller icke-anställda inte ska göras här utan via denna sida!

Det kan gälla frekventa och systematiska missförhållanden eller allvarliga överträdelser som det finns ett allmänintresse av att de avhjälps eller avbryts som exempelvis korruption, stöld eller ekonomisk brottslighet. Det kan också röra allvarliga oegentligheter som rör enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier på systematisk basis. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen. OBS! Vid rapport via visselblåssning garanteras anonymitet om den som rapporterar önskar detta. Den som rapporterar ska också få svar inom 7 dagar!

Vill du göra en anmälan?

Visselblåsarfunktion hanteras av Hailey HR på uppdrag av Europaportens skolor. Du kan lämna en skriftlig eller rapport genom att klicka på denna länk!

LÄNK FÖR ATT RAPPORTERA MISSFÖRHÅLLANDEN VIA VÅR VISSELBLÅSARTJÄNST!

Skydd mot repressalier

Visselblåsarlagen innebär ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, samt ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. En arbetsgivare får inte hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot en rapporterande person. En arbetsgivare får inte heller vidta repressalie på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering, eller hindra eller försöka hindra samråd med arbetstagarorganisation. En arbetsgivare som bryter mot förbuden är skyldig att betala skadestånd.

Med repressalie menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund av att en person har rapporterat. En repressalie kan till exempel vara ett beslut om omplacering, en utebliven befordran eller uppsägning. 

Repressalieförbudet gäller även till skydd för personer med koppling till den rapporterande personen och som bistår den rapporterande personen, exempelvis förtroendevalda och skyddsombud. I lagen finns även reglerat hur personuppgifter ska behandlas samt regler om sekretess.