Europaportens skolor – en skola med musikprofil

iconvision

V I S I O N

Europaportens skolor hjälper eleven att utveckla full potential, goda relationer och välmående.
Med en kunskapsgrundad utbildning väcker vi lusten till ett livslångt lärande.

[Läs mer]

iconmusik

M U S I K P R O F I L

Vi är stolta över vår
musikprofil som möjliggör
allt ifrån enskild musikundervisning
till musikalföreställningar
och konserter. [Läs mer]

iconbibliotek

S K O L B I B L I O T E K

Europaportens skolbibliotek är öppet skoldagens alla timmar och bidrar till läsfrämjande, språkutveckling och medie- och informationskunnighet i den
pedagogiska verksamheten.

 

iconeht

E L E V H Ä L S A

Elevhälsoteamet på skolan
arbetar tillsammans för
att skapa bästa möjliga
förutsättning för våra elevers
välmående och studiemotivation.
[Läs mer…]

”One child, one teacher, one book, one pen can change the world”
Malala Yousafzai

S K O L A

Europaportens skola är en liten skola, F-9, som endast har en klass per årskurs med sammanlagt ca 240 elever. Vi är en skola som arbetar för att eleverna ska må bra och samtidigt lyckas så bra som möjligt med sina resultat. [Läs mer…]

F Ö R S K O L A

Vi arbetar för att alla barn på Europaportens förskola ska känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling. [Läs mer…]

F R I T I D S H E M

I undervisningen i fritidshemmet stimuleras elevernas utveckling och lärande och vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Det gör vi genom att…
[Läs mer…]

Europaportens skolor – Erik Perssons väg 10 B  217 62  Malmö