Vision

VÅR VISION

 

Europaportens skolor hjälper eleven att utveckla full potential, goda relationer och välmående.
Med en kunskapsgrundad utbildning väcker vi lusten till ett livslångt lärande.

 
Värdeorden vi arbetar efter:
 

TRYGGHET – KUNSKAP – GLÄDJE