Elevdelaktighet

För att säkra upp elevdelaktigheten i verksamheten har Europaportens skola upprättat följande råd:

  • Elevråd F-5
  • Elevråd 6-9
  • Biblioteksråd
  • Elevskyddsombud åk 6-9
  • Dyslexiråd som arbetar för att göra så bra anpassningar som möjligt för de som har dyslexi.
  • Fritidsråd har varje avdelning för sig.
  • Elevernas kompissamtal med skolledningen

Klicka här för att läsa mer om elevdelaktighet på skolverkets hemsida!