Ansökan till skola

Välkommen att ansöka om plats till Europaportens skola!
Obs! Önskar du plats på vår förskola måste du ansöka om detta separat via en annan länk på
hemsidan: ”Ansökan till förskola”.

Så här fungerar det
– Europaporten har två separata köer; en kö till förskolan och en kö till skolan.
– Har man barn i förskoleålder och är intresserad av plats både till förskola och skola, ska man
ansöka både i kö till förskolan samt i kö till skolan.
– Kötid räknas utifrån anmälningsdatum i varje åldersgrupp.
– Syskonförtur tillämpas och går före anmälningsdatum.
– Barn som går på Europaportens förskola har förtur till förskoleklass på Europaportens skola.
– Vid ansökan får du ett bekräftelsemejl från Schoolity. Spara gärna detta mejl.
– Du ser inget könummer i bekräftelsemejlet och du kan inte heller logga in till kön för att se
vilken köplats ditt barn har.

Har du frågor angående din köanmälan, köplats eller antagning, läs informationen nedan. Om detta
inte besvarar din fråga är du välkommen att kontakta skolans administration på
ko@europaporten.nu

Att ställa sitt barn i kö
Intresset för skolan är stort. Vi rekommenderar att man ställer sitt barn i kö så snart som möjligt efter
födseln, men på grund av det stora antalet ansökningar till vår skola har vi tyvärr inte möjlighet att
bereda plats till alla i kön.

Kötid
Kötid räknas från ansökningsdatum. Vi har för närvarande över 3000 barn i kö till vår skola, från
förskoleklass upp till och med åk 9. Det finns tyvärr ingen möjlighet att uppskatta kötiden.

Finns undantag till kötiden?
Nej. Vi tillämpar syskonförtur men utöver detta räknas alltid kötiden från ansökningsdatum och vi
kan inte göra undantag ifrån detta. Syskonförturen går före ansökningsdatum.

Hur många elever tas in varje år?
I förskoleklass sker intaget främst från vår förskola. Ifrån vår kö tar vi in ca 2-4 elever.
I övriga klasser sker intag endast om någon elev slutar hos oss.
Vi har en klass i varje årskurs.

Besked om antagning
Antagning till skola med start på höstterminerna sker i januari till mars varje år. Vi hör då av oss till
dem som kan erbjudas plats men har tyvärr inte möjlighet att meddela alla som inte får plats.

Kan man förlora sin plats i kön?
Ja, om…
– man tackar nej till plats
– svar på erbjudande av plats inte kommer in i tid
– kontaktuppgifterna är felaktiga och vi inte kan få tag i er

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?
Skicka ett mejl till ko@europaporten.nu så uppdaterar vi.
Obs! Kontaktuppgifter behöver hållas uppdaterade för att inte gå miste om information eller
erbjudande om plats.

Går det att byta från en kommunal grundskola med skolbytesblankett?
Nej. Denna blankett gäller endast mellan kommunala skolor. Europaporten är en fristående skola
med eget kösystem så ansökan till oss sker genom att fylla i en ansökan här.

Har du fler frågor eller funderingar angående din köanmälan, köplats eller antagning, är du
välkommen att kontakta skolans administration på ko@magdalena

KLICKA HÄR FÖR ATT GÖRA ANSÖKAN!